Sskj. SSKJ - enojezičen slovar, obsega 5 knjig z okrog 110.000 gesel...

Ludo King 4 Players ll Ludo Game 4 Players ll Ludo King ll Ludo Gam

Moka v SSKJ. Če nas zanima pomen besede moka, besedo vpišemo v iskalno okence SSKJ. Za branje in razumevanje rezultatov je treba poznati dele slovarskih sestavkov. Na spodnji fotografiji so označeni pomembni deli slovarskega sestavka SSKJ: 1. glava (geslo, podatki o besedni vrsti) 2. zaglavje (podatki o naglaševanju, intonaciji)About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright ...Ludo King 4 Players ll Ludo Game 4 Players ll Ludo King ll Ludo Game ll Ludo GamingFollow Me - Facebook - https://www.facebook.com/GamingRoshan07Instgram - h...SSKJ². pavšálen -lna -o prid. (ȃ) 1. nanašajoč se na pavšal: prejema pavšalni honorar; pavšalni prispevki, zneski; pavšalne norme, obveznosti / pavšalna poštnina. ♦ ekon. pavšalno obdavčenje obdavčenje, pri katerem se znesek ne spreminja glede na velikost davčne osnove. 2. publ. približno podan, povprečen, posplošen: dajal ...Odgovor: V slovarskem delu SP 2001 je pri tej členkovni zvezi normiran zapis narazen (v geslu nazadnje2 ). Takšna je bila norma tudi v SSKJ. Za ustrezno interpretacijo so Vam lahko v pomoč pravopisna pravila, ki obravnavajo nekatere položaje pisanja členka ne (SP 2001: § 584-586, § 588), ter pravilo, ki določa, da se pišejo zveze ...Uvajanje IKT v splošne predmete srednje šole. Slovenščina. IKT-Slo2. Poglavje 1. SSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika. SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA - SSKJ. SSKJ zajema besedni zaklad slovenskega jezika, prikazuje njegovo rabo v sodobnem SKJ od začetka 20. stoletja do leta 1969 oz. do izida posamezne knjige (V. knjiga - l. 1991). Razvoj digitalnih platform za slovenščino je treba nemoteno nadaljevati in jim zagotoviti dolgoročno stabilno financiranje. Odpri galerijo. Cilj RSDO je bil zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, podjetja in širšo javnost, poudarja ...sòpoménka -e ž (ȍ-ẹ̑) lingv. beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda; sinonim: biti, tepsti, tolči so sopomenke; sopomenke in protipomenke. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovarski sestavek za iztočnico 'sòpoménka' v slovarju 'Slovar slovenskega ...original sound - mr_hassni. 7099 likes, 42 comments. "Ya kya hoha meray sath 😂😂#tiktok #pakistan #foryou #foryoupage #sskjokerz @waheed jan 05".značilnosti: kolčno področje (SSKJ 1997). Že takoj lahko opazim, da sta prva pomena pri obeh besedah identična, gre za določeno ozemlje. Podobni so tudi zgledi rabe. Pomena pod drugo točko sta prav tako enaka, razlikujeta se le v zgledih rabe. Pri tretji točki pa se pojavijo razlike v definicijah, vendar je pomen podoben. PriFran/SSKJ je spletna stran, ki ponuja dostop do več kot 200 slovarjev in zbirk slovenskega jezika, kot so splošni, etimološki, zgodovinski, terminološki, narični, cerkveni in svetovni. Na strani je tudi spletna stran Fran/SSKJ, ki uporablja piškotke za analize in preference.Izvor imena. Ime Karantanija je nedvomno predslovanskega izvora, o njem pa sta možni dve razlagi. Po prvi razlagi je ime izpeljano iz predindoevropske besede *karra v pomenu 'skala', po drugi razlagi pa je ime keltskega izvora in izpeljano iz besede *karantos v pomenu 'prijatelj'. Karantanija je latinizirana oblika imena, ki se je uporabljalo v takratnih virih.Kakšna je razlika med SSKJ in pravopisom? Slovar slovenskega knjižnega jezika je opisovalen in razlagalen slovar. Slovenski pravopis je predvsem predpisovalen slovar, saj predpisuje normo za slovenski knjižni jezik oziroma pravilen zapis in izgovor slovenskega knjižnega jezika. Navadno v posebni knjigi objavljeno besedilo, sestoječe iz ...značáj -a m (ȃ) 1. kar označuje človeka kot posameznika zlasti v odnosu do ljudi, okolja: govorjenje, vedenje kaže njegov značaj; spoznavati značaj koga; po značaju je dobrodušen, popustljiv človek; črte, poteze značaja; razlike v značaju učencev / ni v njegovem značaju, da bi se tepel / z oslabljenim pomenom imeti odkrit, trden ...Zusammenfassung. In dem Beitrag wird über die Erweiterung des Fragebogens zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter (SSKJ 3-8; Lohaus, Eschenbeck, Kohlmann & Klein ...SSKJ stands for Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika (standard Slovenian dictionary) Suggest new definition. This definition appears very frequently and is found in the following Acronym Finder categories: Organizations, NGOs, schools, universities, etc.Metadata. The second edition of The Dictionary of Standard Slovenian Language (SSKJ) was published in autumn 2014 (first edition 1970-1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the first edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances ...Odgovor: V slovarskem delu SP 2001 je pri tej členkovni zvezi normiran zapis narazen (v geslu nazadnje2 ). Takšna je bila norma tudi v SSKJ. Za ustrezno interpretacijo so Vam lahko v pomoč pravopisna pravila, ki obravnavajo nekatere položaje pisanja členka ne (SP 2001: § 584-586, § 588), ter pravilo, ki določa, da se pišejo zveze ...文件列表:1File. (Uncensored Leaked) SSKJ-004.mp4 3.36 GB. 磁力狗狗 (eclyq.one)是先进的磁力链BT链接搜索引擎,种子文件 (Uncensored Leaked) SSKJ-004 サスケジャム 4 : 素人百花 001 :星野あかり (Akari Hoshino)共有1个文件,总大小为3.36 GB,种子创建于2020-11-25.urejen igral čev obraz« (SSKJ 1997: 527); lahko je tudi »predmet, ki se da na obraz ali del obraza, zlasti za zaš čito« (SSKJ 1997: 527) zaš čitna plinska maska ali potapljaška maska; obi čajno se pojavlja v zvezi »posmrtna maska« (SSKJ 1997: 527), kar pomeni »mav čni odlitek pokojnikovega obraza« (SSKJ 1997: 527).1. nav. mn. kar določa, kakšno sme, mora biti kako ravnanje, vedenje, mišljenje; pravilo, predpis: kršiti, spoštovati norme; v svojih nazorih se je precej odmaknil od uradnih norm; ravnati se po splošno priznanih, ustaljenih normah; norme okolja, skupine / norme političnega delovanja; norme mednarodnih odnosov / družbene, moralne ...Slovar slovenskega knjižnega jezika. ali, ki je lahko pisan tudi z vejico. Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.z namenom večkratne, ponavljajoče se uporabe." (SSKJ, 2002) Stereotip je neko splošno in poenostavljeno prepričanje o nekih lastnostih, ljudeh, stvareh ali dogodkih, ne glede na okoliščine. Stereotip ukaluplja pogled na posamezne in posebne značilnosti, ki zaradi tega začnejo delovati kot splošne.Druga izdaja SSKJ bo premostila časovno vrzel do novega temeljnega razlagalnega slovarja, prilagojenega sodobnemu jezikovnemu uporabniku, v katerem bo uporabnik našel vse ali vsaj večino verodostojnih podatkov o našem besedju, torej nabor sodobnih slovenskih besed z izgovarjavo in vsemi (dinamično in tonemsko) onaglašenimi stranskimi ...1. zagotovitev ustreznih pogojev za polno uporabo, razvoj sposobnosti koga, zlasti z izobraževanjem. 1.1 zagotovitev ustreznih pogojev za polno uporabo, razvoj sposobnosti koga sploh. Terminološka. Opolnomočenje. V medicinskih besedilih pri lektoriranju pogosto naletimo na izraz opolnomočenje , pomen pa pogosto ni razviden, vendar tako ...Find out what is the full meaning of HSKJ on Abbreviations.com! 'Kago Kaju, Sudan' is one option -- get in to view more @ The Web's largest and most authoritative acronyms and abbreviations resource.Zbirke. Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. ePravopis – Slovenski pravopis. Sprotni slovar slovenskega jezika. Slovar slovenskih frazemov. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Translations for „ slovar sskj " in the Slovenian » English Dictionary (Go to English » Slovenian ) See text translation.Vključevanje besed v slovar: »janšizem« Pred kratkim me je kolega novinar opozoril na novo geslo v omrežni različici Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki ga v moji tiskani izdaji še ni najti.Gre za izraz janšízem.. Ker gre očitno za politično občutljivo besedo, ki je bila v SSKJ vnesena v politično občutljivem času, me zanima sledeče:SSKJ - enojezičen slovar, obsega 5 knjig z okrog 110.000 gesel s podgesli, ima informativ-no-normativni značaj (je predvsem pojasnjevalen). V slovarju ni lastnih imen, umetno narejenih in priložnostnih besed, kratic ter simbolov. Zgradba slovarja Slovarski sestavki so razvrščeni po abecednem redu.V SSKJ je z letnicami zaznamovan samo čas prenehanja česa, tipa do kdaj, ali čas trajanja česa od kdaj do kdaj, ni pa časovno označen začetek česa, kar je vsaj včasu nastajanja Slovarja še trajalo, tip od kdaj. 3. DRUŽBENO-POLITIČNE DANOSTI:Spletna stran slovenskih sinonimov je projekt, ki stremi k izboljšanju uporabnikovega besednega zaklada.Zadetki iskanja. SSKJ². nadáljnji -a -e prid. (ȃ) 1. ki traja dalje, navadno po začasnem, vmesnem prenehanju: odločiti se za nadaljnji boj; nadaljnja vožnja bo, upamo, udobnejša / njegova nadaljnja usoda je neznana / omejiti nadaljnje naraščanje cen. // ki traja dalje na drugačni, novi stopnji: odločiti se za nadaljnji študij; na ...Samostojni izpis sestavka. // kot nasprotje dejanja: preiti od besed do dejanj, k dejanjem; ostalo je samo pri besedah; pomoč je treba izkazovati z dejanjem, ne le z besedami; ekspr.: to so same besede! besede, besede, besede! 6. ed., knjiž. izmenjava mnenj, misli; pogovor, govor: na sestanku je bila beseda o osebnih dohodkih; beseda je ...SALT PAPI HUMBLING HIS BOXING OPPONENTS!!Follow Salt Papi on TikTok ⬇️https://tiktok.com/@theofficialsaltpapiFollow Salt Papi on Instagram ⬇️https://instagra...V imenovalniku ednine taki samostalniki nimajo končaja -o ali -e. [1] Tretjo (ničto) srednjo sklanjatev prinaša šele Slovenski pravopis 2001, prejšnji pravopisi in tudi SSKJ je niso priznavali. Vendar se ničta srednja sklanjatev da razbrati iz števnikov, na primer Tri je bil o zmeraj več kot dve. [2]一般社団法人SSKJの労働保険(労災保険・雇用保険)加入状況を調べたい. 厚生労働省が公開する「労働保険適用事業場検索」で調べることができます。 検索方法. 法人番号の欄に「7110005016387」を入力し検索してください。 検索結果の見かたContact us for any query: Tel: +91 7003371904, 033 4802 1612. Email:: [email protected]. For Enquiry: [email protected]. SSKJ Technologies Private Limited, delivers the best and quality services to our clients is one of the growing IT solution & service providers.Zadetki iskanja. SSKJ². ažúren 1 -rna -o prid. (ȗ) adm. ki je brez zaostanka v dnevnem delu, ki je na tekočem: ažurno knjigovodstvo; administrativno delo je bilo vedno ažurno / ažurni podatki / pog. v poročanju niso ažurni. ažúrno prisl.:Čas zadnje spremembe strani: 21:48, 17. april 2023. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0; uveljavljajo se lahko dodatni pogoji.Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Wikipedia® je tržna znamka neprofitne organizacije Wikimedia Foundation Inc.; Pravilnik o zasebnostiRazlika med pravopisnim slovarjem in SSKJ. Zanima me, kako oziroma po čem ločimo slovarski sestavek iz SSKJ od slovarskega sestavka iz slovenskega pravopisa.Zbirke. Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. ePravopis – Slovenski pravopis. Sprotni slovar slovenskega jezika. Slovar slovenskih frazemov. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov.Zbirke. Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. Išči po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika²' (SSKJ².Slovar slovenskega knjižnega jezika, krajše SSKJ, je slovar, ki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je ena izmed najpomembejših knjižnih izdaj o slovenskem knjižnem jeziku. Najprej je izšel v petih knjigah, in sicer 1. A-H , 2. I-Na , 3. Ne-Pren , 4. Preo-Š in 5. T-Ž z Dodatki A-Š , kasneje tudi v bolj strnjeni izvedbi v eni knjigi, v elektronski izdaji ...Prevzete prvine slovenskega knjižnega jezika glasovi pisava oblike tvorba besedjeCIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6'374 SLOVAR slovenskega knjižnega jezika [Elektronski vir] / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti [in] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; avtorji in sodelavci Anton Bajec ... Contact us for any query: Tel: +91 7003371904, 033 4802 1612. Email:: [email protected]. For Enquiry: [email protected]. SSKJ Technologies Private Limited, delivers the best and quality services to our clients is one of the growing IT solution & service providers.Two different and mutually incompatible systems of diacritics are used. The first is the simpler non-tonemic system, which can be applied to all Slovene dialects. It is more widely used and is the standard representation in dictionaries such as SSKJ. The tonemic system also includes tone as part of the representation. Kretnja dneva: grob (nasilen, gomila) Slovar slovenskega znakovnega jezika.Trenutno uporabljate gostujoči dostop Prijavite se. DomovSSKJ² - Prijava. Po registraciji do slovarja dostopate z e-naslovom in geslom, ki ste ju navedli ob registraciji. Z istimi prijavnimi podatki (e-naslov in geslo) so mogoče NAJVEČ TRI hkratne prijave z različnih naprav. Če želite dostopati s četrte naprave, se morate na eni od prvih treh naprav odjaviti. E-naslov. Geslo.Contact us for any query: Tel: +91 7003371904, 033 4802 1612. Email:: [email protected]. For Enquiry: [email protected]. SSKJ Technologies Private Limited, delivers the best and quality services to our clients is one of the growing IT solution & service providers.SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika (sl). Vir: Slovar krajšav - Mojca Kompara. Komentiraj slovarski sestavek. ×. Komentiraj slovarski sestavek. ShraniNo, v Besedišču slovenskega jezika (1987), ki vsebuje zbrane podatke, ki niso bili uvrščeni v SSKJ, sta zabeleženi tudi različici 'evaluacija' in 'evaluirati', tako da gre pri navedbi le ene dvojnice v SSKJ mogoče tudi za poskus poenotenja. Še bolj verjetno se to zdi zato, ker je 'evalvirati' edini navedeni zapis tudi v Slovenskem ...Pisanje skupaj ali narazen: »ponavadi/po navadi« Ker ima nov SSKJ spet (oz. še vedno) pri zvezi po navadi zapisani obe varianti (ponavadi in ponavadi), me zanima, ali je v novem SSKJ morda napaka ali pa je z novo izdajo SSKJ spet uvedena tudi varianta pisanja skupaj (tj.ponavadi).Torej: sta spet pravilni obe varianti ali še vedno samo tista narazen (tj.Apatija (grč. apatheia, neosjetljivost) psihičko je stanje bezvoljnosti, potištenosti, ravnodušnosti, gubitka čuvstvenosti i afekta. To je bolesno, i za pacijenta vrlo neugodno stanje kod kojega vanjski događaji ne pobuđuju nikakvo subjektivno doživljavanje. Javlja se kod duševne zaostalosti, melankolije, depresije, shizofrenije.Apatija je usko vezana uz anhedoniju, avoliciju i ...Rezultati iskanja za iskalni niz '*' po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.Slovar slovenskega knjižnega jezika, krajše SSKJ, je slovar, ki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je ena izmed najpomembejših knjižnih izdaj …Doktrina. Doktrina ( latinsko doctrina iz docere = učiti) je po SSKJ sistem teorij z določenega področja oziroma nazor ali načelo, včasih tudi togo, neživljenjsko mnenje . V večini jezikov, ki jo uporabljajo, je beseda ohranila originalni pomen, to je predmet poučevanja. Na primer Marksova doktrina pomeni skupek teorij, ki jih je Marks ...SSKJ opredeljuje trgovski pojem garancija kot obvezo za brezplačno popravilo okvare v določenem roku po nabavi. A povsem enako kot garancijo SSKJ opredeljuje tudi pojem jamstvo: kot obvezo za izpolnitev obljube oziroma kot trgovski pojem obvezo za brezplačno popravilo okvare v določenem roku. Če bi torej sodili po SSKJ, ni nobene razlike ...Comfortable, supportive tights that last: Commando Ultimate Opaque Matte Tights. Budget tights in tons of sizes: Snag Opaque Tights. The most durable tights: Sheertex Luxury Semi Sheer Tights ...Bigo Live Hot | Kimaya Agatha Sange Mango Live Lingerie Seksi,kimaya agatha eifel,Gabut Dikamar Ala Tante Kimaya Agatha,inem sexy.||kimaya agatha#shorts,Olah...Fran/Frazemi. Piškotke uporabljamo za: analitične namene – spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje strani. vaše preference – da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naš portal.Based on the original German SSKJ Stress-Symptom and Well-Being Scales (Lohaus et al., 2018) and on our study showing partial metric invariance for the SSKJ Coping Scales (Eschenbeck et al., 2020), we expected that a five-factor model would provide an acceptable fit and that at least partial measurement invariance across the language versions ...ของแท้52toys กล่องสัตว์วิเศษโผด้วง bb32ของเล่นเคลื่อนย้ายได้ Mecha Trendy Play ของขวัญจำนวนจำกัด ช้อป ((พร้อมส่ง) ลูกดอกปาเป้า Demon Dart Beetle BB32 ขยับได้ ของเล่นสําหรับ ...Asertivnost je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb ali čustev, pri čimer hkrati upoštevamo našega sogovornika. Asertivni ljudje se zavedajo, da imajo osnovne človekove pravice, ki jih morajo ostali ljudje spoštovati, kar vključuje tudi svobodno izražanje lastnih potreb in čustev.Integriteta je »celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost«. Gre za pojem, ki ga največkrat povezujemo s področjem etike in morale ( človekova notranja integriteta; integriteta osebnosti ). Pomeni skladno, dobro, etično delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij, delovanje, s katerim se prizadeva za ...sskj旗舰店,提供sskj旗舰店各类正品商品的报价、促销、评论、导购、图片等信息,欢迎您再次光顾sskj旗舰店SBMS 272100Z 03015KT 9999 FEW030 29/23 Q1012. Pau dos Ferros, Pau dos Ferros, RN (SSKJSSKJ) flight tracking (arrivals, departures, en route, and scheduled flights) and airport status. Samostojni izpis sestavka. // kot nasprotje dejanja: preiti od besed do dejanj, k dejanjem; ostalo je samo pri besedah; pomoč je treba izkazovati z dejanjem, ne le z besedami; ekspr.: to so same besede! besede, besede, besede! 6. ed., knjiž. izmenjava mnenj, misli; pogovor, govor: na sestanku je bila beseda o osebnih dohodkih; beseda je ...Pregibanje besed brez omejitev. Za pregibanje besed brez omejitev se morate prijaviti z veljavno licenco programskega paketa. Za preizkus delovanja lahko naročite desetdnevno brezplačno licenco.. Če imate računalnik Windows, priporočamo, da avtomatsko lektorico Amebis Besana brez omejitev uporabljate na svojem računalniku.Projekt Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska ...Spletna stran slovenskih sinonimov je projekt, ki stremi k izboljšanju uporabnikovega besednega zaklada.Vključevanje besed v slovar: »janšizem« Pred kratkim me je kolega novinar opozoril na novo geslo v omrežni različici Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki ga v moji tiskani izdaji še ni najti.Gre za izraz janšízem.. Ker gre očitno za politično občutljivo besedo, ki je bila v SSKJ vnesena v politično občutljivem času, me zanima sledeče:27 maj 2021 ... Predavanje Razbijati si glavo s frazeologijo v slovarjih: SSKJ in eSSKJ je potekalo v sklopu praznovanja mednarodnega dneva slovarjev, ...z namenom večkratne, ponavljajoče se uporabe." (SSKJ, 2002) Stereotip je neko splošno in poenostavljeno prepričanje o nekih lastnostih, ljudeh, stvareh ali dogodkih, ne glede na okoliščine. Stereotip ukaluplja pogled na posamezne in posebne značilnosti, ki zaradi tega začnejo delovati kot splošne.User Queries of the Online Standard Slovenian Dictionary and 2001 Slovenian Normative Guide at bos.zrc-sazu.siBigo Live Hot | Kimaya Agatha Sange Mango Live Lingerie Seksi,kimaya agatha eifel,Gabut Dikamar Ala Tante Kimaya Agatha,inem sexy.||kimaya agatha#shorts,Olah.... sskj odgovarja uporabniku apovsic - izba TeThe SSKJ Stress-Symptom and Well-Being Scales sh To dovoljenje omogoča izdajo dokazila o carinskem statusu unijskega blaga, ne da bi bilo potrebno predložiti dokazilo v overitev carinskemu organu. Pristojni urad za izdajo dovoljenj za pooblaščenega izdajatelja je Finančni urad Celje. Zahtevek se vloži preko evropskega sistema carinskih odločb (CDS) - portala za gospodarske subjekte (TP). Odgovor: Predložna prislovna zveza glede na im Zna~aj slovarja XVII ni v geslih kratic in simbolov; so pa ti izjemoma dodani posameznim zgledom v ilustrativnem gradivu (circa) oziroma na koncu razlag (berkelij).Zaradi omejenega obsega v slovarju tudi ni glagolnikov, manj{alnic, svojilnih pridevnikov, Slovarji za učence in dijake. Projekt Port...

Continue Reading